Làm sao để đoán mật khẩu của người khác?

anh biết site này lấy thông tin từ đâu không thế :thinking:

Đa số được lấy từ Raidforums, kể cả 160tr accounts của VNG.
Theo thông tin trên website thì database có khoảng 551 triệu rows.

1 Like

Đoán hên thì lại đúng :smiley: :smiley: :smiley:

Mình đoán 1 phát trúng mật khẩu Admin của IT. ::))


Lấy pass wifi :)) đoán mệt lắm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?