Làm sao để chạy cmd và set path ở máy tính quán net?

làm sao để chạy cmd vs set path ngoài nét v các pro

Bạn hỏi chủ tiệm net nhé.
Thường mấy phần mềm quản lý nó chặn không cho vọc vạch :joy:

5 Likes

Hỏi anh chủ, bảo “giờ anh em mình chai mặt nhau hết rồi, anh bắc cho em cái ghế ở ngoài để em chui vào sân nhà anh cho dễ, nha anh, làm mặt uwu các thứ”. Ổng mà lắc đầu thì ngậm ngùi cài virtual machine.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?