Làm sao để cài đặt thư viện form cho sublime text 3

cho mình làm hỏi gõ form nó hiển thị ra nhiều thư viện cho mình lựa chọn ( ví dụ mình chọn form:group, form:radio, form:hidden) mình cài đặt tất cả rùi mà vẫn ko thấy
e158aadb6b578d09d446

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?