Kyanon Digital Tuyển Dụng Vị Trí PHP Intern

:dart: Bạn cần:

 • Có back ground về Công nghệ thông tin
 • Có hiểu biết về PHP framework
 • Tính cách: chăm chỉ, chủ động, thích học hỏi, thân thiện, kiên nhẫn.
 • Thực tập fulltime 2-3 tháng, hoặc partime ít nhất 7 buổi mỗi tuần.
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

:dart: Bạn sẽ được

 • Làm việc trong môi trường IT cởi mở, năng động.
 • Được đào tạo những kỹ năng liên quan đến công việc.
 • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
 • Quà, thưởng cho các dịp đặc biệt.
 • Tham gia các hoạt động, dự án của team và toàn công ty.
 • Hỗ trợ thực tập 2,000,000 VND

:point_right:Kyanon chờ đợi CV các bạn qua mail: [email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?