Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Facebook

Như chủ đề, mình đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin trên Facebook theo nội dung, chủ đề hoặc từ khoá nào đó. Nhờ các bạn giúp đỡ!

Tại sao bạn không tìm trong mục trợ giúp của Facebook? https://www.facebook.com/help/821153694683665

3 Likes

Search bar chỉ tìm được identifier chứ content là thua.

5 Likes

Không ăn thua đâu. Kết quả tìm kiếm rất hạn chế

Ừm chuẩn luôn. Content là chịu luôn, rất khó khăn!

Search trên Facebook hơi bị cá nhân hoá. Nếu một account mới lập ít tương tác, không bạn bè, không tham gia group thì chịu @@

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?