Ký hiệu :: và -> trong Java có ý nghĩa gì?

Mình đang tìm hiểu một số đoạn code trên mạng và thấy một số ký tự nhưng không hiểu nghĩa và cách dùng của nó
::-> trong java có nghĩa sao thế?

Cái này là không biết Google và/ hoặc tiếng Anh kém, hoặc học một ngôn ngữ theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa (trong khi người khác đọc 3-4 cuốn sách) chứ nó không có gì là không hiểu. Để mình Google cho bạn xem:

Tiếp tục:

Tiếp tục:

Tiếp theo:

Kết lại: mình chưa từng viết dòng code Java nào nhưng vẫn hiểu những gì giải thích ở các tìm kiếm trên. Đơn giản là vì mình có tự học, đọc sách “Nhập môn lập trình” và “Nhập môn lập trình hướng đối tượng” (đọc 2 cuốn sách). Và như vậy, với cái nền đó, mình hoàn toàn thấy dễ hiểu sau khi Google vài thứ trên để tìm hiểu cách “cài đặt” trong Java, có thể bắt tay viết vài dòng code theo các ví dụ đọc thấy trong sách để hiểu rõ thêm.

Bạn nên học cách làm móng trước khi học xây nhà.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?