Kiểu số thực trong C# Console

c-sharp

(Vươngmin Normal) #1

Em có làm 1 bài nhập xuất sinh viên. Như bên C++ thì em nhập vào 9.6 được C++ hiểu là số thực, mà em sang bên C#, nhập vô 9.6 thì khi debug ra kết quả là 96, mà khi em nhập vào là 9,6 thì C# hiểu là số thực. Em không hiểu cho lắm vì quên nhập vào 9.6 hết rồi, em muốn biết lí do ạ!(Trần Hoàn) #2

có lẽ là do cái này?
“windows decimal separator”


(Vươngmin Normal) #3

Vậy Làm sao Sửa anh?


(Vươngmin Normal) #4

DẠ cÁM ƠN ANH NHIỀU!


(Trương Tấn Phát) #5

Vùng của HĐH hiện tại là VN.
Số trong tiếng Việt quy định phân cách ngược với chuẩn Hoa Kì.

1,234,567.89 # US
1.234.567,89 # VN

(Văn Dương) #6

Việc chuyển đổi giữa string và các kiểu dữ liệu khác trong C# có liên quan đến khu vực được cài trên máy.
Do vậy định dạng dữ liệu nhập vào và định dạng dữ liệu của vùng miền trên máy khác nhau thì parse sẽ không đúng hoặc lỗi.

Cách sửa là nhập đúng định dạng hoặc cài đặt vùng sử dụng của phần mềm. Tìm hiểu từ khoá “CultureInfo”


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?