Kiến trúc máy tính: Thiết kế chip nhớ

image
Mọi người giúp em giải quyết bài tập trên với ạ.
Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?