Không vào được dạy nhau học

Thế này fix thế nào đây các anh em ?
Các máy khác vẫn vào được. Máy mình vào mạng bình thường. Mạng được quản lý từ bên Nhựt bổn.

Bạn thử dùng VPN chuyển IP về Việt Nam

1 Like

=]]

1 Like

Mình đã thử nhưng không được. Chuyển mạng sang mạng 4G vẫn không được.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?