Không tìm thấy LinQ to SQL trong project .Net core

Mình có tạo một project .Net core trong Visual Studio 2017. Đến lúc kết nối cơ sơ dữ liệu, sử dụng LinQ thì không thấy Data Template nào cả, không hiện cả mục data trong các template đã cài. Tạo thử một project khác trên cùng solution nhưng sử dụng MVC5 thì vẫn có mục Data , có cả Entity và LinQ.
Có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ?
Cho mình hướng giải quyết với.

Viết bằng code đi cho lẹ và nhẹ.

3 Likes

Bạn cho hình ảnh các kiểu đi cho mọi người dễ hình dung, mình đang làm việc với .net core mà ko hiểu rõ câu hỏi của bạn lắm.

Bạn cần truy vấn SQL. Trước có kiểu viết code truy vấn bằng các bước như Tạo kết nối -> Tạo SqlAdapter-> Command-> Query… khó hình dung.

Giờ nó sẽ mapping cơ sở dữ lieu thành các đối tượng và dùng các câu lệnh mà Linq hỗ trợ để làm việc.
Toàn bộ code để get data dùng select trước kia sẽ chỉ còn thế này.

var data = from objdata in your_table where statements select objdata;
2 Likes

Tạo project .Net core không thấy data class

Tạo project .Net MVC thì vẫn có bình thường đây ạ

Học cách tự tạo object cho linq bằng cách tạo class kế thừa DataContext và các Attribute. Mấy trò kéo thả rất cứng nhắc.

3 Likes

Bạn nên dùng code first. Code trước sau đó gọi lệnh tự động tạo database. sau này ra đi làm không ai làm cách bạn muốn làm đâu. nó khó làm theo team.
http://www.entityframeworktutorial.net/code-first/setup-entity-framework-code-first-environment.aspx

2 Likes

.

.

Mình cũng bị giống bạn mặc dù đã cài LINQ to SQL Tool rồi nhưng không biết phải làm thế nào.

.

.

Mở nuget cài mindbox.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?