Không tìm được class dù nó ở đúng vị trí

Khi chạy thì nó ra lỗi

Target class [app\Http\Controllers\LoginController] does not exist.

Em có thử tìm trên google thì nó chỉ nói là do thiếu prefix, cái mà em đã thêm rồi, nên em cũng không biết là tại sao nó lại tìm không được, trong khi class product thì được, thậm chí em ctrl+click cái showForm và authenticate nó vẫn dẫn được đến các hàm trong class Login.

PHP là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường. Do đó chú ý viết cho đúng. Chỗ using app —> App nhé

4 Likes

em có dùng App rồi anh ạ, nhưng nó không chạy

à giờ sửa thì nó chạy rồi, không hiểu tại sao

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?