Không thêm dữ liệu vào được database

Mọi người giúp em lỗi này với ạ.
Database em show ra được, cơ mà không thêm vào được. SQL báo lỗi thế này ạ!

EDIT (@library): Cậu nhớ viết tiếng Việt chính xác ở các post sau nhé Minh! :smile:

Lỗi thông báo là trường update_at không có trong bảng slide.
Cậu nên bình tĩnh kiểm tra lại bảng đó xem. Nhớ đọc kỹ thông báo lỗi, kiểm tra kỹ nhé! :slight_smile:

3 Likes

cảm ơn bạn rất nhiều

1 Like

không thấy column updated_at kìa. bạn quên thêm column nào vào chăng?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?