Không thể start tomcat trong eclipse

Chào mọi người !
Mình mới tải lại eclipse nhưng khi cài lại Tomcat server và khi start lên thì nó hiện bảng thông báo lỗi này lên
Server Tomcat v8.0 Server at localhost failed to start.
Còn ở phần console thì nó hiện lỗi
Error: Could not find or load main class org.apache.catalina.startup.Bootstrap

Có ai biết lỗi này xử lý như thế nào không

Có thể bạn đang chạy services nào đó sài chung cổng với tomcat. Mình thì hay lên stackoverflow, làm theo vài bài hướng dẫn nào đó (hên xui), thì fix được lỗi thôi!
Với lại bạn nên dùng bản v8.5, vì mn vote là nó dùng ổn định nhất!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?