Không thể kết nối với MySQL qua JDBCRealm

  • Em đang thử tạo một web đơn giản với authentication bằng JDBCRealm.

  • Khi start Tomcat thì gặp lỗi như sau:


  • Em đã kiểm tra lại file context.xml cũng như file web.xml thì thấy đúng với hướng dẫn:


  • Em đã check lại và thấy MySQL vẫn hoạt động bình thường đối với các ứng dụng khác sử dụng JDBC.
  • Em đã thêm Mysql connector vào Libraries.
  • Phần table chứa username và password trong mysql thì chính xác vì nó được sách implement luôn ạ.
  • Em đang dùng Netbean 8.0 Mysql 5.5 Tomcat 8.0.3 (được cài đặt chung với Netbean)

Vậy bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giùm em cách fix lỗi này với ạ, em cảm ơn !!

Nó báo không tìm thấy lớp com.mysql.jdbc.Driver đấy. Bạn đã có thư viện hỗ trợ kết nối MySQL chưa?

4 Likes

Em add Driver của MySQL rồi bác ạ. Thử kết nối thuần với DB không dùng Realm vẫn hoạt động bác ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?