Không thể dùng phím tắt ctrl + c để copy và ctrl + v để paste được

mọi người ơi, em gặp lỗi khi sử dụng phần mềm visual studio code, lúc copy bằng phím tắt ctrl + c thì không những không thể copy được mà chuột lại hiển thị như hình bên dưới và không viết code cũng như ctrl + v được, nhưng nếu dùng chuột copy patse thì lại được ạ. mọi người giúp em sửa lỗi này được không ạ? Em cảm ơn nhiều

Ý bạn là dấu nháy nhập nó bao cả kí tự? Như khi nhấn Insert?

Thay bàn phím!

4 Likes

sao nhìn giống dùng VIM thế, nếu dùng VIM thì Ctrl+c copy không được đâu :stuck_out_tongue:

4 Likes

Ấn Insert, r bạn vào phần Setting->keyboard shortcuts->vào chỗ Copy có [Ctrl+insert] r thay = Ctrl C

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?