Không thể đăng nhập được bằng tài khoản login trong sql server 2019

Các bác cho em hỏi với ạ, em tạo tài khoản login như dưới đây, tuy nhiên khi em đăng nhập vào thì lại bị báo lỗi.Em start service rồi

Em cũng đổi luôn như này rồi

Em cũng cài lại sql server mấy lần rồi mà không được, Các bác cho em hỏi em sai chỗ nào hay cần sửa chỗ nào vậy ạ.

When the properties of a server, an app or whatever (here SQL Server) are changed, it usually needs to be stopped and restarted to apply the changes. Did you do this?

1 Like

Nói một cách dễ hiểu là một “Account” trên SQL Server gồm có 2 phần:

  1. Login name: phần này dùng để phân quyền ở mức instance level
  2. Database username: được tạo trên mỗi database và phân quyền ở mức database.

Mỗi Database username sẽ “link” với một login name, một login name có thể “link” với nhiều database username trên nhiều database. Thông thường thì người ta chọn tên Login name và database username trùng nhau cho dễ quản lý.

Vd như trong hình bên dưới thì, demo_user trong (1) là login name, trong (2) là database username của database AdventureWorks.

Quay lại với câu hỏi của bạn. Do bạn chỉ mới tạo Login name (1), và gán nó làm default cho database demo1, nhưng lại không có database username LUONG trong database demo1 nên nó ko thể login vào được.

Bạn phải có 2 câu lệnh như bên dưới:

USE master
GO
CREATE LOGIN myuser
WITH PASSWORD='123', 
DEFAULT_DATABASE=demo1
GO

USE demo1
GO
CREATE USER myuser FOR LOGIN myuser
GO

Bạn nên thao khảo thêm trong Video này về tạo Users và các chủ đề khác cho người mới học SQL Server.

3 Likes

@Joe: It’s not necessary to restart DB because of creating new user.

2 Likes

@csdl
You’re right. However, I referenced his last posted image showing “SQL Server with Windows Authentication Mode” and “Failed Logins Only” and thought he was unaware of this reboot issue.

2 Likes

em cảm ơn bác rất nhiều ạ

cả tuần nay e k biết nó lỗi ở đâu, giờ em đăng nhập được rồi, 1 lần nữa cho e cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?