Không thể cài đặt SQL Server

Chào mọi người, em đang cài đặt lại SQL Server 2022 mà nó cứ bị lỗi này. Em đã xóa các khóa trong registy editor và các thư mục SQL trong ổ C rồi mà vẫn không thể cài đặt được ạ.

Đầu tiên, bạn mở file LOG xem nó báo lổi gì, sau đó mới biết cách xử tiếp.
Thứ 2 là xài bản Developer thay cho express, trừ trường hợp bạn dùng cho production. Cho tiết hơn thì xem cái clip này: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJklplv9g14lsZqtDd879kdyrs02NlBx

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?