Không thấy server name trong SQL Server

Chả là em mới học hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhưng không sao tìm được server để connect, em đã thử các tên rồi mà không được

server name: .\sqlexpress thử xem coi được không .

mình điền rồi :sleepy::sleepy::sleepy:

Bạn vào services tìm thử coi có serivce nào tên như vậy không?
SQL Server (SQLEXPRESS) hoặc SQL Server (MSSQLSERVER)
Sau đó coi đã started hay chưa?
Thường khi cài sẽ có 2 bản SqlServer và tools, bạn kiểm tra lại đã cài bản nào?

1 Like

em cứ bị như này :sleepy:

1 Like

Có cài chưa mà đòi có, mấy thứ bạn đăng lên toàn là các ứng dụng quản lý của MS SQL, quan trọng là đã cài hệ quản trị của MS SQL Server chưa.
Chú ý là MS SQL Server Managment Studio khác với MS SQL Server.

3 Likes

Bạn đã vào được chưa ? mình cũng bị lôi như này làm sao fix được vậy ạ ?

Bạn thử vào Start , tìm kiếm “Service”, hộp thoại Service mở ra, bạn bấm nút S để tìm đến SQL Server, chuột phải bấm Start, hoặc nó đang chạy thì bạn bấm stop và start lại, sau khi chạy xong thì vào sql server của bạn nhập server là " .\SQLEXPRESS ", nếu như trong service bạn không có SQL server thì bạn chưa cài SQL Server nhé, nếu còn lỗi thì bạn gửi ảnh lỗi lên để mọi người giải đáp cho nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?