Không thấy mục Database Diagram trong SSMS 2017

sql-server

(Minh Phúc) #1


Mọi người cho em hỏi!
Tại sao phần Database của em không thấy mục Database Diagram vậy ạ? Ai biết chỉ cho em biết sao mà bị tình trạng này được không?


(Đặng Huỳnh Anh) #2

SSMS từ phiên bản 18.0 trở đi là Database Diagram bị loại bỏ nha bạn.
Còn nếu không phải thì bạn thử tắt bật lại SSMS và đăng nhập bằng quyền của Window xem thử nha


(Minh Phúc) #3

Đúng là loại bỏ thiệt rồi :frowning:
Cảm ơn Anh


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?