Không tạo được project trong netbeans

Bạn không tạo được như thế nào, nó hiện lỗi gì ?

6 Likes

Bạn nói rõ lỗi ra xem nào, cho mỗi cái ảnh này thì làm được cái gì ? =_=

2 Likes

Coi chừng cài nhầm JDK 10 vô máy thì xác định, hiện tại Netbeans 8.2 chưa hỗ trợ JDK 10 đâu nhé. Nếu không thì như hai bác trên, bác mô tả chi tiết thêm nữa đi :3

5 Likes

Mình bấm nút tạo project thì không ra cái gì

Mình bấm nút tạo project thì không ra cái gì

Bạn đang dùng JDK version mấy ?

3 Likes

Vậy thì bạn cài xuống JDK 8 nhé, hiện tại Netbean chưa hỗ trợ JDK 10 đâu.

1 Like

mình cũng không tạo được new project bạn nào giúp mình với

1 Like

Bạn đã thử cách mình đã nói bên trên chưa ??

1 Like

e sài macbook, lúc đầu e cài JDK 11 xong hạ xuống 8 vẫn không được a

Cái này từng bị rồi.
Đầu tiên mik gỡ sạch cái JDK 11 và Netbeans đi.
Sau đó cài JDK 8 rồi cấu hình biến môi trường cho Java.
Và cài lại Netbeans.Thì lại sử dụng bình thường. :slight_smile:

1 Like

jdk-8u221-windows-x64, day la ban jdk mk dang dung a, cx bi loi nhu may ban tren

Ông nên tham khảo mấy tài liệu mà có cả quy trình ấy, và chỉ 1 cái thôi. Mỗi cái hỏi 1 chỗ đến lúc nó không ghép lại được đâu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?