Không tạo được project trong netbeans

netbeans

(Team Hnd) #1


(Kuroemon) #2

Bạn không tạo được như thế nào, nó hiện lỗi gì ?


(Nguyễn Đình Anh) #3

Bạn nói rõ lỗi ra xem nào, cho mỗi cái ảnh này thì làm được cái gì ? =_=


(Tynk Huynk) #4

Coi chừng cài nhầm JDK 10 vô máy thì xác định, hiện tại Netbeans 8.2 chưa hỗ trợ JDK 10 đâu nhé. Nếu không thì như hai bác trên, bác mô tả chi tiết thêm nữa đi :3


(Team Hnd) #5

Mình bấm nút tạo project thì không ra cái gì


(Team Hnd) #6

Mình bấm nút tạo project thì không ra cái gì


(Tynk Huynk) #7

Bạn đang dùng JDK version mấy ?


(Nguyễn Đình Anh) #8

Vậy thì bạn cài xuống JDK 8 nhé, hiện tại Netbean chưa hỗ trợ JDK 10 đâu.


(Bảo Lộc) #9

mình cũng không tạo được new project bạn nào giúp mình với


(Nguyễn Đình Anh) #10

Bạn đã thử cách mình đã nói bên trên chưa ??


(đạt Võ) #11

e sài macbook, lúc đầu e cài JDK 11 xong hạ xuống 8 vẫn không được a


(Dat Nguyen) #12

Cái này từng bị rồi.
Đầu tiên mik gỡ sạch cái JDK 11 và Netbeans đi.
Sau đó cài JDK 8 rồi cấu hình biến môi trường cho Java.
Và cài lại Netbeans.Thì lại sử dụng bình thường. :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?