Không tạo được new project Netbean 8.2 trên mac

Anh chị cho em dùng mac cho em hỏi với ạ. Em đang cài đặt netbean 8.2 cho việc học nhưng sau khi download và setting lại không thể tạo 1 new project để sử dụng.hay là do máy tính của em khôgn tương thích với netbean 8.2 ạ?Em cảm ơn.


1 Like

Tớ có mấy câu hỏi cho cậu:

  1. Cậu dùng JDK version bao nhiêu? Như tớ biết, netbean 8.2 tương đối cũ (3 năm trước năm COVID thứ nhất) không hoạt động trên JDK 9+. Cậu nên cân nhắc dùng netbean phiên bản mới hơn.
  2. Khi cậu tạo thử new project, cậu nhận được thông tin gì không? Cậu đã thử check netbean log chưa?
    Nếu chưa thì cậu có thể thử tìm (google trước khi hỏi log netbean ở đâu nhé cậu :smiley: ). Rule of thumb khi cậu giải quyết vấn đề là cậu phải tìm thêm thông tin.

Hope it helps!

8 Likes

Mình lâu rồi không sài lại thằng này,không hỗ trợ tốt lắm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?