Không sửa được code trên NetBean

Chào mọi người, cho em hỏi vì sao khi em điều chỉnh giao diện JavaSwing trên NetBean ở phần design thì khi quay lại phần code em lại không chỉnh sửa được phần code ạ
Em cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?