Không nhận được dữ liệu thay đổi khi dùng props (vue)

Mọi người cho em hỏi là khi em gửi dữ liệu từ component cha xuống component con, dữ liệu được gửi xuống nhưng chỉ nhận giá trị khởi điểm của nó, không nhận giá trị khi bị thay đổi ạ.

Đây là phần ở component cha.


Đây là phẩn ở component con


Mọi người giải thích giúp e với. Em cảm ơn ạ!

đừng bỏ vô data, xài trực tiếp luôn. hoặc ko bỏ vô computed. bỏ vô data nó mất cái watch rồi.

khi làm

data: {
 a: b
}

tức đang copy giá trị b cho property a. khi này component con chỉ watch a chứ ko phải b nữa.

2 Likes

Cảm ơn bác ạ. Em đã giải quyết được nhưng quên lên đây nhìn nên chưa rep được câu trả lời của bác :v. Bác thông cảm

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?