Không mở được file Jasper report trong Maven project

java

(Davit lượt ) #1

Mình có 1 Maven project và tạo 1 file Jasper report (.jrxml). Tuy nhiên khi bấm đúp để mở thì chỉ hiển thị mỗi dấu đóng như sau:

Nếu copy file này sang Java project hoặc Dynamic web project thì vẫn mở được bình thường.

Bạn nào biết lỗi này chỉ giúp mình.


(Davit lượt ) #2

Đã có ai tạo file Jasper report trong Maven project chưa, hướng dẫn giúp mình với.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?