Không kết nối sql với netbeans được

mọi người cho em hỏi đây là lỗi gì vậy ạ. Cày nát cái google rồi mà vẫn không sửa được :frowning:

sau khi tải jdbc mới và vô service reset lại sql server thì mình đã sửa lỗi được rồi

2 Likes

Chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề
Nếu lần sau gặp những case tương tự thì có thể thử điều tra hoăc đặt ra các vấn đề và từ từ giải quyết

  1. Nguyên nhân không kết nối được => do sql server setting còn thiếu sót hay do netbean sai gì đó

1.1 kiểm tra sqk server setting đã đúng chưa => ngay trên SSMS bạn disconnect rồi connect lại bằng option dùng user/pass. Nếu đúng thì kiểm tra đầu bên kia, nếu không login được thì là do đầu bên sql server này, thông thường nếu có thay đổi setting thì có thể restart service lại và thử lại

1.2 nếu đầu sql server đã thông rồi, thì giờ nguyên nhân chắc chắn nằm ở netbean, như vậy thì có thể kiểm tra driver lại, hoặc thử kết nối tới server khác xem có bị hay không

1.3 còn 1 nguyên nhân nữa có thể do cấu hình network hoặc binding ip, nhưng bạn đang kết nối local nên có thể loại nguyên nhân này. nhưng nếu kết nối tới remote server thì có thể kiểm tra firewall (hoặc cái gì đó tương tự) ở máy remote. Và đôi khi có thể do chính máy mình bị áp policy các kiểu…

thứ tự check nên là như thế (vì độ phổ biến của những nguyên nhân đầu phổ biến hơn)

4 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?