Không hiểu test case bài toán Trò chơi đoán sỏi trong cốc

image
em đang ko hiểu cái test case ông thầy cho là như nào, hỏi mấy đứa bạn nó cũng ko hiểu, hỏi thầy thầy bảo đọc kĩ giải thích :slight_smile:
mn giúp em với ạ, em cảm ơn

Chịu, không thấy nói a, b, g là cái gì :smiley:

3 Likes

Đồng ý, đọc đề + giải thích cũng không hiểu gì. Đề thiếu dữ kiện ý nghĩa của 3 số a b g.
Bạn hỏi lại GV về cách thức tính và ý nghĩa của các tham số xem. Nếu GV không giải thích thì chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho thầy về nhận xét của mn về đề của thầy

3 Likes

Đây là bài giải:

solve(a, b, g){

}

Nếu không sai: a, b là vị trí 2 cốc đảo nhau, g là vị trí đoán có viên sỏi.
Phân tích thành 3 trường hợp khi viên sỏi ở các vị trí ban đầu là 1, hay 2 hoặc 3 để lấy được kết quả cao nhất.

Bài này nếu giải đúng thì cũng chả có giá trị, vì đề bài không nêu rõ a, b và g là gì.

3 Likes

Mình mạnh dạn đoán dòng thứ i ghi 3 số nguyên a, b, g mô tả tráo vị trí 2 cốc ab, nếu đoán đúng lượt chơi thứ i thì người chơi được g điểm.

bạn đoán đúng r đấy, tại hôm trước mình hỏi thầy thầy bảo thế

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?