Không hiện kiểm tra bảo mật khi tạo ứng dụng đăng nhập bằng facebook

Xin chào mọi người, mọi người cho em hỏi sao nay em tạo ứng dụng để đăng nhập bằng facebook thì nó khong hiện kiểm tra bảo mật cho em check nhỉ

bạn đổi trình duyệt khác là được nhé. firefox, edge, …

2 Likes

dạ em cảm ơn anh nghen, em tưởng máy bị sao tắt đi bật lại vẫn k được, ai ngờ bật tab ẩn danh thì được

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?