Không gian lưu trữ ở Hostweb dùng làm gì?


(Smart Tv And Film) #1

Cho em hỏi cái đó dùng để lưu cái gì ạ? Em muốn tạo một blog có cần lưu trữ nhiều không ạ? Em cảm ơn!


(Nguyễn Đình Anh) #2

Host để lưu trữ các thông tin, database hay các bài viết của bạn, … Viết Blog thì tất nhiên cần lưu trữ rồi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?