Không đổi tên được folder


mk chót nghịch ngu đặt tên file là … h nó bị lỗi ko xóa được luôn thì làm thế nào ạ

... hay ?
Trong trường hợp Explorer không xóa được thì phải dùng đến CMD và các lệnh cấp thấp để xóa thôi.
Dấu ... liên quan đến lệnh đặc biệt của xử lý đường dẫn của Explorer.

Mà có phải bạn xem video của FlyTech và Enderman?
https://youtu.be/fPB_32jqRYY
https://youtu.be/-Kvr_9ntpHg

2 Likes

nó là … mk cũng ko biết là mk tạo folder đó kiểu j nữa lúc đó chỉ bấm bừa 1 cái tên thôi sau khi đặt xong thì nó lỗi ko xó

Thử xóa cái thư mục Camtasia xem sao.
Xem hình thì Camtasia chỉ chứa 1 folder bị lỗi, không có dữ liệu nào khác nên xóa ok.
※ Mình sẽ không thử nghiệm trên máy của mình :sweat_smile:

3 Likes

mk cũng thử rồi mà ko được. Mk đã cut hết các dữ liệu trong thư mục đó ra rồi nhưng ko xóa được. Tất cả các thư mục chứa thư mục … đó đều ko xóa + move được

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?