Không cài được Microsoft .NET Framework 4.8 Developer Pack

219509377_120619753630283_289440467013590699_n
em bị lỗi này giúp em sửa lỗi đó với
cảm ơn

Bạn cho xem log nữa chứ.

Theo thông báo thì có chứng chỉ không tin tưởng nên trình cài đặt bị hủy bỏ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?