Không biết sửa code HTML để hiện ảnh

Cách đây 4 tháng (Cụ thể là nghỉ hè) thì mình có tí hứng học code nên học Html trước vì nghe nói nên học nó trước :^ Rồi sau đó cũng táy máy được tí nhưng đến đoạn chèn ảnh thì không hiểu sao không hiện nổi,mình đã thử xoá đi ghi lại đường dẫn chục lần,hỏi cả ông bạn làm IT cũng kêu đúng rồi mà không biết tại sao không load được nữa :frowning: Rồi mình cũng nghỉ luôn.Nay đi lục file máy mới thấy và táy máy thêm 1 tiếng vẫn k biết chèn ảnh,mong chỉ hộ :c Cái này là mình lấy chữ từ ảnh ra nên không biết có sai không vì file gốc xoá rồi nhg lúc chưa xoá thì ông bạn bảo đúng nhg k hiện.Nếu thấy sai gì khác ngoài ảnh thì chỉ mình giúp :nerd_face:.THANK

Đường dẫn là đúng nhé,mình tạo ở ngay ngoài tên tệp Ahi và trong tệp chứa file ảnh minecraft.jpeg

Dòng thứ 6 có lỗi cú pháp kìa
Nếu ảnh vẫn chưa tải được thì bạn nên kiểm tra

  • Đúng đường dẫn đến ảnh chưa (ảnh có thể hiển thị được không). Có thể là URL hoặc ảnh từ tệp tin HTML của bạn.
  • Toàn bộ đoạn mã HTML đã được viết đúng cú pháp chưa. HTML chỉ là ngôn ngữ đánh dấu và nó sẽ không báo bạn lỗi khi cú pháp sai dẫn đến trang web không như bạn mong muốn.
4 Likes

Nếu bạn chạy trên điện thoại thì có thể liên quan đến bảo mật tập tin cục bộ.

1 Like

Bảo mật cục bộ là như thế nào bạn :eye:

Mình kiểm tra 3 lần r bạn,thử dán liên kết cx k ra bạn cho mình code mẫu đc ko(ảnh kèm link)

Bạn thử sửa đường dẫn hình thành https://daynhauhoc.com/images/emoji/twitter/eye.png. Nếu hiện là ok, các trình duyệt trên đt đa phần đều tắt hết lấy file ở local rồi, nếu bạn muốn học thì mở máy tính lên học cho đơn giản

2 Likes

Hoặc bạn cũng có thể thiết lập web server trên điện thoại của mình cũng được :DD
Cài Termux gõ vài dòng lệnh pkg i python python -m http.server 3000 rồi vào localhost:3000 là được.

1 Like

Bất ngờ quá,nó chạy đc bạn à :Đ
Mình k có máy tính nên phải hc = đt thôi :stuck_out_tongue:

Cảm ơn bạn đã đề xuất nhưng mik mới học lại và còn k biết tới termux trước đây nên nếu sau này mà học ổn r mik sẽ thử cách của bạn :3

Còn cách khác để lấy file local không bạn mà link cũng có vài cái dán k hiện :kissing: nma cảm ơn bạn đã chỉ hehe

Phải tạo máy chủ cục bộ chạy thì mới ổn được bạn à.

Còn cách khác, một số trang web cho phép viết html và chạy trực tiếp, hình ảnh thì bạn có thể lưu trữ ở một số dịch vụ lưu trữ hình ảnh rồi lấy url để hiện ảnh.
https://codepen.io/pen/

3 Likes
  1. Đường dẫn hình ảnh: Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng đường dẫn tới hình ảnh (file minecraft.jpeg) đã được khai báo đúng trong mã HTML của bạn. Đường dẫn nên phản ánh đúng cấu trúc thư mục và tên file của hình ảnh. Ví dụ, nếu file minecraft.jpeg nằm trong thư mục Ahi, đường dẫn có thể là “Ahi/minecraft.jpeg”.
  2. Kiểm tra tên file và phần mở rộng: Hãy chắc chắn rằng tên file và phần mở rộng của hình ảnh được viết đúng trong mã HTML. Chú ý rằng tên file và phần mở rộng (ví dụ: .jpeg) cần khớp với thực tế.
  3. Đúng cú pháp HTML: Khi chèn hình ảnh, hãy sử dụng cú pháp HTML đúng. Ví dụ:
<img src="Ahi/minecraft.jpeg" alt="Minecraft">

Trong đó, src là thuộc tính để chỉ đường dẫn tới hình ảnh và alt là thuộc tính để cung cấp mô tả của hình ảnh (dùng khi hình ảnh không thể được hiển thị).

1 Like

Yes,mình đã thử hết các cách rồi nên có lẽ điêni thoại k cho lấy file ở local thật :sweat_smile:

Cảm ơn bạn đã đề xuất web :star_struck:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?