Không bấm được nút debug

image
Không bấm vào được, cách khắc phục sao v mn

Mới tải về đã v rồi
Mn giúp e vơi

1 Like

Tải visual studio code(phải cài môi trường search youtube là có) hoặc visual studio(nếu không cài được môi trường vì nó tích sẵn rồi nhưng mà hơi lâu vì nó cài linh tinh thứ khác nữa). Chọn một trong hai nha :grin:. Không ai xài codeBlocks nũa đâu :smiley:

chú nên dùng dev-c++ hay lên onlinegdb để code

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?