Không add được thư viên trong eclipse

Mọi người ơi cho em hỏi là em không add được thư viện trong eclipse, mọi người giúp em với ạ
Em cảm ơn ạ

Chọn Modulepath hoặc Classpath trước. Nếu không được thì làm theo:

5 Likes

Trỏ vào classpath trước, hoặc có thể copy file jar vào một folder nào đó của project -> sau đó nhấn chuột phải “Build Path…”

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?