Không add được plugin Genymotion cho Eclipse

Mình sử dụng Eclipse Classic 4.2.2, mình add địa chỉ plugin nhưng các category không hiện ra cho mình cài đặt, có sư huynh nào vào chỉ mình với :’(

Thử lại location này xem: https://plugins.genymotion.com/eclipse/

Thì mình dùng location đó chứ gì nữa, bn xem trên hình đi

của bạn http không có s mà

1 Like

Ok để mình thử, tks :grinning:

bạn xem lại cách cài đặt Máy ảo Genymotion cho eclipse nhé.

Mình thêm s vào r cũng ko được

bạn cần gì phải thêm? giờ eclipse nó khác xưa 1 chút, bạn cứ cài genymotion, xong đăng kí 1 tài khoản để có thể tải các loại điện thoại về như hình sau:

bạn chọn loại máy mà bạn muốn từ các API thấp đến cao, xong ấn> next đế nó tải về cho bạn rồi ấn > finish

tiếp : bạn chạy nó lên đc như này

để kiểm tra eclipse bạn kết nối genymotion chưa bạn làm 2 thao tác như sau : như hình nhé

nó qua màn hình này (muốn trở về bạn ấn > Java)

chúc bạn thành công!

lưu ý :  có thể đôi khi đang lập trình thì eclipse lại không thấy máy ảo của genymotion là do adb bị tắt, cách khắc phục là bạn làm như sau : File -> Restart, tắt máy ảo đi rồi bật lại, tệ lắm thì restart lại máy tính, hoặc thành thục thì dùng lệnh cmd nhé bẹn!
2 Likes

uncheck Group items by category in the Available software menu.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?