Khôi phục thanh công cụ của codeblocks

Khi đang viết chuong trình thì không biết em bấm nhầm gì mà thanh công cụ ẩn mất. Mong anh chị nào biết khôi phục lại chỉ giúp em với. Em cám ơn nhiều ạ!

Ý bạn là thanh nào???

Nếu thanh có nhiều Icon thì chắc bạn vô tình chỉnh thành Minimal.
Thử chỉnh lại như hình

3 Likes

Dạ cho em cám ơn nhiều ạ!

View -> Toolbars -> Debugger
View -> Toolbars -> Fit toolbars or Optimize
sau khi thử 1 trong 2 cách này. nếu bạn thấy nút tam giác giống youtube hãy nhấn vào nó>>>>>chọn yes nếu màn hình hiển thị .

b ơi chỉ mk với ạ mình cũng bị ẩn thanh công cụ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?