Khóa học lập trình web PHP chuyên nghiệp

php

(Nguyễn Việt Hưng) #1

Hiện nay, ngôn ngữ PHP trở thành ngôn ngữ phổ biến trong lập trình Web và số lượng lập trình viên PHP cần cho công việc ngày càng nhiều. Trong khi đó có rất nhiều bạn muốn theo lập trình Web mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc sau 1 thời gian mới chỉ biết 1 chút. Vì vậy Trung tâm đào tạo lập trình Việt Nhật xây dựng khóa học LẬP TRÌNH WEB PHP CHUYÊN NGHIỆP. :grinning::grinning::grinning:

Mục tiêu khóa học:

 • Cung cấp kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng ứng dụng trên nền tảng web với ngôn ngữ lập trình PHP.
 • Cung cấp các kỹ thuật lập trình hiệu quả để tạo các website tin tức, thương mại điện tử, blogs…
 • Sau khóa học, học viên biết tự triển khai ứng dụng lên hosting.
 • Chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình Web từ Giảng viên.

Những điểm vượt trội
VIỆT NHẬT là trung tâm đầu tiên áp dụng phương pháp Project-Based Learning trong huấn luyện và đào tạo.

  • Toàn bộ giáo trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Quá trình đào tạo được giám sát bởi các chuyên gia Nhật Bản – theo chất lượng Nhật Bản.
  • Học viên được làm việc trực tiếp trên các dự án thực tế của khách hàng
  • Là Trung Tâm duy nhất được hỗ trợ học viên trực tiếp tại trung tâm các ngày trong tuần

Việt Nhật cam kết

  • Học xong được thực tập và giới thiệu việc làm miễn phí.
  • Kiến thức bạn học là các kiến thức thực tế được dùng trong doanh nghiệp
  • Học xong làm được ngay
  • Xây dựng ít nhất 2 project ngay trong khóa học.
  • Hỗ trợ 24/7 trước, trong và sau khóa học, hỗ trợ làm đồ án cuối khóa
  • Hoàn lại 100% học phí nếu chất lượng đào tạo không tốt.

Truy cập để biết thêm chi tiết về khóa học: https://lamwebthenao.com/khoa-hoc-lap-trinh-web-php-chuyen-nghiep.html

Địa chỉ: Số 44, ngõ 100, Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Hotline: 0168.257.3999
Email: [email protected]


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?