Khoa học dữ liệu của khtn HN và cntt ptit

E đang phân vân giữa ngành kh dữ liệu của khtn Hà Nội vs cntt của ptit. Theo mọi người thì e nên học ở môi trường nào hơn và cho e xin ít review với ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?