Khó khăn khi đặt tên class CSS

Mọi người cho em hỏi làm thế nào để luyện tập đặt tên class CSS sao cho phù hợp và dễ debug ạ ,em cảm ơn !! ( Em thường suy nghĩ rất lâu để nghĩ tên class kiểu như bị bí từ ý ạ )

1 Like

Cách dễ nhất là kiếm một số trang web mẫu có nhiều CSS và mở ra xem. Khi xem chục trang như vậy tự nhiên bạn sẽ rút ra được cách đặt tên ngay. Muốn tiếp cận bài bản hơn, hãy vào các trang tạp chí chuyên về CSS, tìm kiếm trong đó sẽ ra. Ví dụ: https://css-tricks.com/bem-101/

Tại sao ở đây khó có thể khuyên bạn điều gì cụ thể về cách đặt tên? Tại vì học đi đôi với hành, người ta sẽ có cách đặt tên mà bạn “không thể ngửi nổi” khi nghe nói tới. Còn khi bạn tự tìm tòi, mùi bạn cảm nhận sẽ thơm tho hơn.

Ví dụ như class mình đặt tên hay có chữ fck ở trong đó, chẳng để làm gì hết, mà mỗi lần muốn chửi thề là class có chữ đó. Rồi chỗ nào cảm thấy bí tên thì mình lại có xxx ở đó. Liệu cách đặt tên này có phù hợp với bạn?

5 Likes

dạ vâng em cảm ơn ạ ,em sẽ cố gắng luyện tập thêm

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?