Khái niệm classpath trong Java

Gần như trước đây mình học Java thì không hề nghe đến khái niệm classpath. Lâu lâu cũng đọc được từ này nhưng tìm hiểu thì vẫn cảm thấy mơ hồ, chưa thông được.

Nên gần đây mình đã dành hẳn một buổi test thử về classpath và viết nên bài này. Hôm nay chia sẻ lại cho mọi người cùng biết, cùng góp ý nếu có chỗ nào sai sót.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?