Khắc phục lỗi khi thêm thư viện graphics.h vào codeblocks

em cài thêm thư viện graphics.h chạy thử thì ra lỗi này.Mọi người cho em hỏi cách khắc phục với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?