Khắc phục lỗi khi chạy Genymotion!

khi mình chạy máy ảo thì thông báo lỗi như " the virtual device get no IP address " ( như hình dưới đây ) . ai biết cách khắc phục chỉ mình với

bạn đã enable the virtualization technology trong BIOS chưa?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?