Khắc phục lỗi "invalid argument" khi build code trên Dev-C++ như thế nào?

Vấn đề này là do trong đường dẫn của bạn có 1 folder có tên chứa dấu cách và ký tự đặc biệt.

Cách sửa là đổi tên thư mục đó thành 1 cái tên không chứa ký tự đặc biệt hay dấu cách là được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?