Kết hợp project trong visual studio

Hiện tại em đang có đồ án môn học là làm phần mềm bằng Winform. Hiện tại thì do nhóm em mỗi người làm 1 phần nho nhỏ trong đồ án, cho em hỏi là làm sao để em có thể kết hợp project của tụi em lại với nhau để cho ra 1 phần mềm hoàn chỉnh ạ?

Bạn dùng git (github) hoặc SVN

2 Likes

Bạn tạo nhiều project trong một solution. Giao cho mỗi người một project. Một ai đó sẽ quản lý solution và Project tổng.
Sau đó đồng bộ solution lên một nơi chung như github hoặc onedrive, google drive…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?