JSP autocomplete trên Netbeans

Hi anh chị, em hiện tại đang dùng Netbeans 12.3 để làm bài Java Web sử dụng JSP và Servlet, nhưng em đang gặp một vấn đề là Netbeans 12.3 không hỗ trợ suggest code, tự động điền code như Java trong file JSP.

Screenshot 2021-06-02 164622

Anh chị đã có ai gặp trường hợp này có thể giúp em với được không ạ, em cảm ơn.

cài thêm plugin, extension hoặc mở file .jsp bằng text editer và cài thêm snippet.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?