[JobSeekervn - Saigon] Cần tuyển Fullstack Developer, $1200 - $1800

Hello cả nhà,

Bên mình cần tuyển Fullstack Developer, full-time ở Saigon.

  • Salary rank: $1200 - $1700
  • 3+ years in software development experience
  • 2+ years of experience on Java, JavaScript, or C#
  • Experience in NodeJS, Angular 2, MongoDB, Git, and Linux
  • JD: https://jobseekers.vn/job/717/

Anh em nào có nhu cầu vui lòng gửi CV về [email protected] hoặc skype hahoainhi

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?