[JobSeekervn] Cần tìm PC Programmer, fulltime ở Sài Gòn, $1200 - $1800

Hello cả nhà,

JobSeekervn cần tìm PC Programmer, full-time ở Sài Gòn:

  • Mức lương: $1000 - $1800

  • 3 years + development with C++ API experiences

  • Understanding of TCP/UDP network

  • Work with honesty and responsibility

  • Strong proficiency in C++, with fair knowledge of the language specification

Anh chị nào có nhu cầu có thể trao đổi chi tiết với mình qua skype hahoainhi hoặc email [email protected]

1 Like

Chào Nhi Hà,

JobSeekervn cần tìm PC Programmer, full-time ở Sài Gòn:

“PC” Programmer là gì?

Mức lương: $1000 - $1800

Một người có kinh nghiệm không coi lương là yếu tố duy nhất để quyết định nhảy việc.

3 years + development with C++ API experiences

“C++ API”? Thiết kế, thi công? Liên quan đến thư việc nào? Trên nền tảng nào?

Understanding of TCP/UDP network

Network programming?

Work with honesty and responsibility

Strong proficiency in C++, with fair knowledge of the language specification

Lady, which particular language specification version of C++ or ALL? :wink:

3 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?