Javascript làm được quá nhiều việc! Tôi cần một lý do để bớt thích nó

HI
Javascipt từ một ngôn ngữ chỉ chạy trên client, giờ lấn sang tận nhúng.
một ngôn ngữ nhẹ và nhanh, view ngay trên trình duyệt.
càng ngày ngôn ngữ này rất đa năng, t cần một lý do để bớt thích nó.

1 Like

:)) “I love python” lí do đây

6 Likes

Này bạn @iLovePython, định “ngoại tình” đấy à?

3 Likes

Bạn là “I love Python” hay “I love Javascript” vậy :rofl:

2 Likes

Chồng là Javascipt bồ là PYTHON Ạ

3 Likes

:< đa thê được luật pháp lập trình cho phép.Chúng ta không nên phán xét

2 Likes

:))thế là ghi tên bồ trước tên vợ ta
Kiểu ở nước ngoài thì sẽ là lấy họ bồ nhí thay vì họ vơ;:3

2 Likes

Một lí do để bớt thích nó à? Hmmm… :thinking:. À có rồi :rofl: :

console.log(`b + a + + a + a = ${('b' + 'a' + + 'a' + 'a').toLowerCase()}`)
console.log(`0 == "0": ${"0" == 0 ? "Đúng rồi!": "Sai rồi!"}`)
console.log(`0 === "0": ${"0" === 0 ? "Đúng rồi!": "Sai rồi!"}`)
console.log(`1,2,3 + 4,5,6 = ${[1,2,3] + [4,5,6]}`)
console.log(`parseInt(null, 70) = ${parseInt(null, 70)}`)
console.log(`0.1 + 0.2 === 0.3: ${0.1 + 0.2 === 0.3 ? "Đúng rồi!": "Sai rồi!"})
6 Likes

Theo kinh nghiệm của tớ, topic kiểu subjective như thế này không nên được trả lời hay thảo luận :smiley: Thường thì nó sẽ end up kiểu các fanboy của các ngôn ngữ chỉ trích nhau :smiley:
Btw, cậu có thể cho tớ xin info để học javascript được không? Tớ biết cậu rành về Javascript :wink:

5 Likes

:))sao ông này từ android nhảy sang học javascript rồi

Android thì có React native cũng code bằng JAVASCIPT MÀ BẠN ƠI

2 Likes

:)) ổng đang hỏi Java Android bên kia kìa

Khi yêu cái gì xấu cũng thành đẹp :V

i don’t understand
i don’t understand
i don’t understand

-_-"Tôn thờ ngôn ngữ lập trình " bệnh nặng rồi
https://toidicodedao.com/2015/07/30/c-la-ngon-ngu-tuyet-voi-nhat-java-php-c-c-ruby-chi-toan-la-thu-re-tien/#:~:text=C%23%20là%20ngôn%20ngữ%20strong,C%23%20đi%20kèm%20với%20framework%20.
See this for more information

2 Likes

“bên kia là bên nào”? bÁC VU KHỐNG EM quá, mà TOPIC NÀY t thấy Javacipt làm nhiều việc , nên nói cho vui á Bạn.
t có tag “DEV CHAT”

:))thêm tí thông tin cho những bạn trẻ vào sau bạn

2 Likes

không tôn thờ, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhàng vì ko phải học nhiều ngôn ngữ, có thời gian cho thiết kế logic chương trình á Bạn

2 Likes

:))Thì mình sợ bài post này sau này có nhiều kiểu bạn mới học lập trình học nó lại tư tưởng sai lệch hỏng cả thế hệ

4 Likes

Javascipt là ngôn ngữ bậc cao rồi, mấy em nhỏ cứ tập gõ C++ trước

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?