Java selenium - timed out waiting for driver server to start

Chào anh em , hiện tại em đang gặp lỗi " timed out waiting for driver server to start " của thư viện selenium với ngôn ngữ java

mục đích của code là tự mở trang web

public static void main(String[] args) throws Exception {
   System.setProperty("webdriver.chrome.silentOutput", "true");
   System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\Program Files\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe");
   WebDriver driver = new ChromeDriver(); // lỗi sẽ sinh ra ở dòng này
   driver.get("https://daynhauhoc.com/");
  }

em đã thử tải các version google khác nhau + tải các bản jdk đời thấp hơn ngày phát hành selenium hiện tại đang dùng như các gợi ý fix bug này ở https://stackoverflow.com/questions/52110521/org-openqa-selenium-webdriverexception-timed-out-waiting-for-driver-server-to-s
mà mãi vẫn ko sửa được sau nhiều lần thử

mọi người giúp em với ạ , em cảm ơn

 1. Cậu có thể copy stacktrace lên đây thay vì chụp ảnh được không?
 2. Ở stacktrace của cậu đề cập timeout khi kết nối tới localhost:<port>/status. Ở code của cậu viết, cậu thử kết nối tới daynhauhoc.com
  Cậu có chắc cậu đưa đúng code cho bọn tớ không?
 3. Và cậu có thể giải thích có gì ở localhost:<port>/status được không? Tại sao driver của cậu lại cố kết nối tới đó vậy?
3 Likes
 1. M? trong phi�n tr�nh duy?t hi?n t?i.
  org.openqa.selenium.WebDriverException: Timed out waiting for driver server to start.
  Build info: version: ‘3.141.59’, revision: ‘e82be7d358’, time: ‘2018-11-14T08:17:03’
  System info: host: ‘ADMIN’, ip: ‘192.168.55.105’, os.name: ‘Windows 10’, os.arch: ‘amd64’, os.version: ‘10.0’, java.version: ‘14.0.1’
  Driver info: driver.version: ChromeDriver
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverService.waitUntilAvailable(DriverService.java:202)
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverService.start(DriverService.java:188)
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:79)
  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:552)
  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.startSession(RemoteWebDriver.java:213)
  at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.(RemoteWebDriver.java:131)
  at org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver.(ChromeDriver.java:181)
  at org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver.(ChromeDriver.java:168)
  at org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver.(ChromeDriver.java:123)
  at TURNOFFWINDOW.ChromeDemoWithoutWarning.main(ChromeDemoWithoutWarning.java:33)
  Caused by: org.openqa.selenium.net.UrlChecker$TimeoutException: Timed out waiting for [http://localhost:10433/status] to be available after 20009 ms
  at org.openqa.selenium.net.UrlChecker.waitUntilAvailable(UrlChecker.java:100)
  at org.openqa.selenium.remote.service.DriverService.waitUntilAvailable(DriverService.java:197)
  … 9 more
  Caused by: java.util.concurrent.TimeoutException
  at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:204)
  at com.google.common.util.concurrent.SimpleTimeLimiter.callWithTimeout(SimpleTimeLimiter.java:155)
  at org.openqa.selenium.net.UrlChecker.waitUntilAvailable(UrlChecker.java:75)
  … 10 more

  Process finished with exit code 0

 2. em đang tìm hiểu tại sao hệ thống kết nối tới localhost:/status thay vì url đây ạ , em khẳng định đưa code đúng theo bài viết ạ

 3. em đang tìm hiểu ạ

cảm ơn anh đã giúp đỡ

Cậu thử dùng bản selenium mới hơn xem?
Selenium 3.141.59 release ngày 14/11/2018, jdk14 release ngày 17/3/2020, nên có thể vấn đề của cậu là 2 version này không tương thích với nhau. Tớ recommend cậu dùng selenium bản mới nhất để tránh tình trạng này.

Hope it helps!

2 Likes

cảm ơn anh , em đã sửa được lỗi r ạ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?