Intelij IDEA tạo folder .idea khi import project

Chào anh chị.
Cái intelij của em mỗi lần import project vào là nó tự tạo folder .idea, nếu mà xóa nó đi thì khi tắt mở lại sẽ bị mất hết project đã import trước đó. Anh chị cho em hỏi là nó bị gì và có cách nào khắc phục không vậy?
Cám ơn anh chị.

.idea là folder mặc định config của intellij không nên xoá, xoá nó cũng tạo ra lại. Dùng git thì ignore folder này ra.

4 Likes

Lâu lâu push code lên sợ bị quên push luôn cái .idea ấy anh ạ. Vậy chỉ có cách là ignore như anh thôi chứ không có cách khác đúng không anh?

Đúng rồi. Tất cả thư mục ở local, thư mục của IDE với mấy cái config cá nhân đưa vào file .gitignore hết. Chỉ config 1 lần đầu thôi, những lần push sau git tự động bỏ qua.

5 Likes

Em cám ơn anh…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?