In ảnh kích thước A4 lên giấy A3

Cho mình hỏi mình có 1 ảnh kích thước A4 mình muốn in lên giấy A3 nhưng lại bị mất 1 phần nội dung bên cạnh phải như hình mặc dù trên giấy A3 vẫn còn thừa khoảng trống tương ứng ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?